Spausdinti

 

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo Nr. IX-433 2, 4, 6, 11, 12, 13, str. paketimo įstatymas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 9 str. pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo taisyklės

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

UAB ,,Varėnos vandenys'' vartotojų ir abonentų ginčų nagrinėjimo tvarka

Dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų atitikties teisiniams metrologijos reikalavimams

UAB ,,Varėnos vandenys'' sutartis su daugiabučių namų vartotojais

UAB ,,Varėnos vandenys'' sutartis su individualių namų vartotojais

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nutarimas dėl 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 pakeitimo

UAB „Varėnos vandenys“ turto pardavimo viešojo aukciono būdu tvarka

Informacijos apie pažeidimus UAB „Varėnos vandenys“ teikimo tvarkos aprašas

UAB „Varėnos vandenys“ Paramos valdymo taisyklės