ESFIVP I 2apva logotipasVarėnos rajonas

 Straipsnis

Projekto trukmė - 2015 - 2020 m.

UAB „Varėnos vandenys“ įgyvendina projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“, pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 0.5.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

2017 m. sausio 31 d. pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“ sutartis tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (Įgyvendinančioji institucija) ir UAB „Varėnos vandenys“ (Projekto vykdytojas). Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 2.477.103,23 EUR. Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skiriama iki 1.614.228,26 EUR, likusi dalis finansuojama iš Projekto vykdytojo lėšų.

PROJEKTO VEIKLOS

Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Varėnos mieste.

  1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų rekonstrukcijos darbai Dzūkų g., Varėnos m..
  2. Geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų (tik šulinių) tinklų rekonstrukcijos darbai Varėnos miesto Vasario 16-osios g..
  3. Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcijos projektavimo ir rangos darbai Žaliojoje g., Varėnos  m.
  4. Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcijos projektavimo ir rangos darbai Vytauto - Žiedo gatvėse, Varėnos m..
  5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų rekonstrukcijos darbai Varėnos m. J. Basanavičiaus g..

Numatoma rekonstruoti vandentiekio tinklų (VT) 2,426 km; nuotekų tinklų (NT)  0,495 km. Iš viso bus rekonstruota 2,921 km tinklų.

Atlikus esamų tinklų rekonstrukciją bus (1) padidintas tinklų efektyvumas ir mažinamos eksploatacinės sąnaudos, (2) sumažinamas avarijų skaičius, (3) gerinama vandens kokybė ir užtikrinamas paslaugos tiekimo patikimumas, (4) atstatoma nusidėvėjusi infrastruktūra, (5) mažinama infiltracija/eksfiltracija.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų nauja statyba Varėnos mieste ir rajone.

  1. Geriamojo vandens tiekimo tinklų projektavimas ir statybos darbai Varėnos miesto Pušyno, Dainavos, Glėbo gatvėse ir Pušyno skersgatvyje.
  2. Nuotekų surinkimo tinklų projektavimas ir statybos darbai Merkinės gyv., Varėnos raj..

3.Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų projektavimas ir statybos darbai Matuizų gyv., Varėnos raj..

Numatoma pastatyti naujų vandentiekio tinklų (VT) 2,176 km; nuotekų tinklų (NT) 8,791 km. Iš viso tinklų ilgis - 10,967 km.

Įgyvendinus veiklas bus padidintas paslaugos prieinamumas: naujais vandentiekio tinklais naudosis 148 gyventojai, o naujais nuotekų tinklais – 387 gyventojai. Sudaryta galimybė prie VT ir NT tinklų jungtis atitinkamai 82 ir 215 būstų.

Nuotekų valymo įrenginių statyba ir rekonstrukcija Matuizų ir Puodžių gyvenvietėse

1.Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija (projektavimas ir darbai) Matuizų gyv., Varėnos raj..

2.Nuotekų valymo įrenginių nauja statyba (projektavimas ir darbai) Puodžių gyv., Varėnos raj..

Pastatytais ir rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais naudosis 828 Varėnos rajono gyventojai.

Veiklų įgyvendinimas 2016 m. – 2019 m..

2018 m. liepos 18 d. pasirašyta ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų projektavimas ir statyba Paupio g., Senosios Varėnos k., Varėnos raj.“ rangos sutartis tarp Užsakovo UAB ,,Varėnos vandenys“ ir Rangovo UAB ,,Nivelsta“, įgyvendinant projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“.

2018 m. liepos 18 d. pasirašyta ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų projektavimas ir statyba Kreivojoje g. ir Krivio g. (nuo Kreivosios g. iki Sodų g.), Krivilių k., Vydenių sen., Varėnos raj.“ rangos sutartis tarp Užsakovo UAB ,,Varėnos vandenys“ ir Rangovo UAB ,,Nivelsta“, įgyvendinant projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“.

2018 m. liepos 16 d. pasirašyta ,,Nuotekų valymo įrenginių statyba Puodžių k., Varėnos raj.“ rangos sutartis tarp Užsakovo UAB ,,Varėnos vandenys“ ir Rangovo UAB ,,August ir Ko“, įgyvendinant projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“.

2018 m. liepos 10 d. pasirašyta ,,Vandens gerinimo įrenginių nauja statyba Panaros kaimo vandenvietėje, Varėnos raj.“ rangos sutartis tarp Užsakovo UAB ,,Varėnos vandenys“ ir Rangovo UAB ,,Infes technologijos“, įgyvendinant projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“.

2017 m. balandžio 4 d. pasirašyta ,,Nuotekų surinkimo tinklų nauja statyba Merkinės gyv., Varėnos rajone“ rangos sutartis tarp Užsakovo UAB ,,Varėnos vandenys“ ir Rangovo UAB ,,Sumeda“, įgyvendinant projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“.

2017 m. balandžio 3 d. pasirašyta ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų nauja statyba, nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Matuizų gyv., Varėnos rajone“ rangos sutartis tarp Užsakovo UAB ,,Varėnos vandenys“ ir Rangovo -  jungtinės veiklos partnerių: UAB ,,KRS“, UAB ,,August ir Ko“, UAB ,,August VFL“, UAB ,,ECOSOLIT“, įgyvendinant projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“.

2017 m. sausio 12 d. pasirašyta „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone (Varėnoje)“ rangos sutartis tarp Užsakovo UAB „Varėnos vandenys“ ir Rangovo UAB „Inti“ įgyvendinant projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“.

2016 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-907 skirtas finansavimas projektui Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

2016 m. lapkričio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pateikė atsakymą „Dėl paraiškos Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 vertinimo“, kuriame nurodoma jog išnagrinėjus 2016 m. spalio 27 d.  pateiktą paraišką, jos vertinimo ataskaita 2016 m. lapkričio 25 d. buvo pateikta Aplinkos ministerijai, kuri priims sprendimą dėl projekto finansavimo.

2016 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai buvo pateikta projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“ paraiška dėl projekto finansavimo pagal ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens  tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

2016 m. birželio 30 d. Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/6S-28 UAB „Varėnos vandenys“ įtraukti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Alytaus regiono projektų sąrašą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11.

2016 m. birželio 28 d. pasirašyta keturšalė statybos darbų rangos sutartis Nr. S-186 tarp Varėnos rajono savivaldybės administracijos, UAB „Varėnos šiluma“, UAB „Varėnos vandenys“ ir UAB „Parama“ įgyvendinat „Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų Vasario 16-oios g. ir Aušros g., Varėnos mieste, rekonstravimo projektą“.

2016 m. birželio 3 d. pasirašyta trišalė statybos darbų rangos sutartis Nr. S-154 tarp Varėnos rajono savivaldybės administracijos, UAB „Varėnos vandenys“ ir UAB „Sumeda“ įgyvendinat „Susisiekimo komunikacijų – Dzūkų gatvės , Varėnos m., Varėnos r. sav. rekonstravimo projektą“.

2016 m. gegužės mėn. Regioniniam plėtros departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyriui pateiktas projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“ investicijų projektas ir projektinis pasiūlymas. Regioninis plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyrius patvirtino projekto vertinimo išvadą ir projektinis pasiūlymas yra pateiktas Regioninei plėtros tarybai įtraukti į regionų projektų sąrašą.

 

Svetainės dizainas sukurtas: a4joomla.com