Kuriame ateit

 

Projekto trukmė – 2011 - 2013 m.

Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Varėnoje“ tikslas – užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Varėnoje“ rangos darbai užbaigti 2012 m. lapkričio 19 d. Statybos užbaigimo komisija patvirtino, kad rangovas UAB „Inžineriniai tinklai“ vykdydamas rangos darbų sutartį nutiesė 1,8 km naujų nuotekų tinklų ir 2,5 km vandentiekio tinklų Varėnos miesto Marcinkonių kvartale. Atlikus minėtus darbus suteikta galimybė prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų atitinkamai 44 būstams.

Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Varėnoje“ finansuotas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Bendra projekto vertė - 300,2 tūkst. EUR. Iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektui skirta 247,1 tūkst. EUR, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – 29,1 tūkst. EUR, Varėnos rajono savivaldybės administracija prie projekto įgyvendinimo prisidėjo 2,3 tūkst. EUR ir UAB „Varėnos vandenys“ – 21,7 tūkst. EUR.

 

Svetainės dizainas sukurtas: a4joomla.com