Kuriame ateit

 

Projekto trukmė – 2011 - 2013 m.

Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Varėnoje” tikslas – užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Varėnoje” rangos darbai užbaigti 2012 m. lapkričio 19 d. Statybos užbaigimo komisija patvirtino, kad rangovas UAB „Inžineriniai tinklai” vykdydamas rangos darbų sutartį nutiesė 1,8 km naujų nuotekų tinklų ir 2,5 km vandentiekio tinklų Varėnos miesto Marcinkonių kvartale. Atlikus minėtus darbus suteikta galimybė prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų atitinkamai 44 būstams.

Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Varėnoje” finansuotas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis” VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra”. Bendra projekto vertė - 300,2 tūkst. EUR. Iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektui skirta 247,1 tūkst. EUR, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – 29,1 tūkst. EUR, Varėnos rajono savivaldybės administracija prie projekto įgyvendinimo prisidėjo 2,3 tūkst. EUR ir UAB „Varėnos vandenys” – 21,7 tūkst. EUR.

2017 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras pasirašė įsakymą „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-11-089 „Vandentiekio ir nuotekų plėtra Varėnoje“ vykdytojui UAB ,,Varėnos vandenys“, grąžinimo, kuriame dėl nustatyto pažeidimo (stebėsenos rodiklių nepasiekimo) įmonei numatyta finansinė korekcija. Netinkamomis pripažinta projekto vykdytojui išmokėta lėšų suma yra 55 231,65 Eur (iš jų 49 417,80 Eur Europos Sąjungos fondų lėšos ir 5 813,85 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos) privalo būti grąžinta į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos banko sąskaitą.

Svetainės dizainas sukurtas: a4joomla.com