ESFIVP I 2apva logotipasVarėnos rajonas

 

Projekto trukmė – 2014 - 2015 m.

UAB „Varėnos vandenys“ įgyvendino projektą Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0002 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Varėnos rajone (Naujuosiuose Valkininkuose)“. Projektas finansuotas 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir projekto vykdytojo lėšomis.

2014 m. gegužės 26 d. pasirašyta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Varėnos rajone (Naujuosiuose Valkininkuose)“ NR. VP3-3.1-AM-01-V-05-001 biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. LF-1/05-001 tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Varėnos vandenys“, kurioje nustatyta didžiausia galima Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 898,4 tūkst. EUR. Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti numatytos lėšos minėtam projektui finansuoti iki – 853,5 tūkst. EUR ir bendrovės (Pareiškėjo) lėšos – 44,9 tūkst. EUR.

2016 m. birželio 17 d. pasirašyta sutartis tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos Projektų valdymo agentūros ir UAB „Varėnos vandenys“ dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0002 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Varėnos rajone (Naujuosiuose Valkininkuose)“. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 901,2 tūkst. EUR. Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų – 853,2 tūkst. EUR, UAB „Varėnos vandenys“ (Pareiškėjo) lėšos – 48,0 tūkst. EUR.

Projektas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0002 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Varėnos rajone (Naujuosiuose Valkininkuose)“ įgyvendintas dviem statybos darbų etapais:

  • I statybos darbų etapas: vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, buitinių nuotekų siurblinių statyba;
  • II statybos darbų etapas: valymo įrenginių (našumas 75m³/d.) statyba.

2015 m. lapkričio 23 d. Statybos užbaigimo komisija patvirtino, kad Naujųjų Valkininkų gyvenvietėje naujai įrengta 2,023 km vandentiekio tinklų, 9 antžeminiai gaisriniai hidrantai gaisrų gesinimui, 2,386 km nuotekų tinklų, 3 buitinių nuotekų pakėlimo siurblinės bei pastatyta nuotekų valykla.

Naujai nutiestais tinklais sudaryta galimybė 64 vartotojams (115 gyventojų) prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų ir 34 vartotojams (61 gyventojui) prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų.

N.Valkininkai

Svetainės dizainas sukurtas: a4joomla.com