Kuriame ateit

 

Projekto trukmė – 2009 - 2013 m.

Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Varėnoje“ tikslas – viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugos išplėtimas Varėnos miesto ir Senosios Varėnos aglomeracijose.

Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Varėnoje“ rangos darbai užbaigti  2012 m. rugpjūčio 13 d. Statybos užbaigimo komisija patvirtino, kad rangovas UAB „KRS“ vykdydamas rangos darbų sutartį nutiesė ~6,5 km naujų nuotekų ir vandentiekio tinklų Varėnoje ir ~12,7 km – Senojoje Varėnoje. Atlikus minėtus darbus suteikta galimybė prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų atitinkamai 225 ir 457 būstų/namų ūkių.

Kita pagal minėtą projektą vykdyta rangos sutartis užbaigta dar 2009 metais. Ją užbaigus nutiesta ~1 km vandentiekio tinklų ir ~14 km nuotekų surinkimo tinklų, suteikta galimybė prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų atitinkamai 30 ir 402 būstų/namų ūkių.

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Varėnoje“ finansuotas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Bendra projekto vertė - 4505,2 tūkst. EUR. Iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektui skirta 3 628,3 tūkst. EUR, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – 426,9 tūkst. EUR, Savivaldybės biudžeto lėšos - 2,8 tūkst. EUR ir UAB ,,Varėnos vandenys“ lėšos - 447,2 tūkst. EUR.

Svetainės dizainas sukurtas: a4joomla.com