UAB „Varėnos vandenys“ įgyvendindama projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“, 2019 m. rugpjūčio mėnesį baigė statyti naujus nuotekų valymo įrenginius Puodžių gyvenvietėje. Nuo šiol gyventojams sudarytos sąlygos gauti kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas, o nuotekų tvarkymas ir išvalymas atitinka aplinkosauginius reikalavimus..

 

UAB „Varėnos vandenys“ įgyvendindama projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“, 2019 m. liepos mėnesį baigė vykdyti buitinių nuotekų surinkimo tinklų statybos darbus Merkinės mstl.. Projekto metu nutiesta 7,397 km buitinių nuotekų tinklų, suteikta galimybė prisijungti 184 būstams. Prašome Merkinės mstl. gyventojus aktyviai jungtis prie naujai nutiestų centralizuotų buitinių nuotekų tinklų. 

NS2 siurblinMerkin1

 

UAB „Varėnos vandenys“ įgyvendindama projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“, 2019 m. kovo mėnesį baigė vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų surinkimo tinklų statybos darbus Matuizų gyvenvietėje. Projekto metu nutiesta 0,951 km geriamojo vandens tiekimo tinklų, suteikta galimybė prisijungti 31 būstui ir 2,329 km buitinių nuotekų surinkimo tinklų - 42 būstams. Prašome gyventojus aktyviai jungtis prie naujai nutiestų geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų surinkimo tinklų.

 

UAB „Varėnos vandenys“, įgyvendindama projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“, 2019 m. sausio mėnesį paleido veikti naujus vandens gerinimo įrenginius Panaros kaimo vandenvietėje. Nuo šiol Panaros kaimo 132 būstams tiekiamas Lietuvos higienos normą HN24:2017 atitinkantis geriamasis vanduo.

 

UAB „Varėnos vandenys“, įgyvendindama projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“, 2019 m. vasario mėnesį baigė vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų surinkimo tinklų statybos darbus S. Varėnos kaimo Paupio g.. Prašome gyventojus aktyviai jungtis prie naujai klojamų geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų surinkimo tinklų.

 

UAB „Varėnos vandenys“, įgyvendindama projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“, 2018 m. gruodžio mėnesį baigė vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų surinkimo tinklų statybos darbus Krivilių kaimo Kreivosios ir Krivio g.. Prašome gyventojus aktyviai jungtis prie naujai klojamų geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų surinkimo tinklų.

 

UAB „Varėnos vandenys“, įgyvendindama projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“, 2018 m. rugsėjo mėnesį baigė montuoti ir paleido veikti naujus, 6 m3/h našumo, vandens gerinimo įrenginius Krivilių kaimo vandenvietėje. Nuo šiol 154 būstams tiekiamas Lietuvos higienos normą HN24:2017 atitinkantis geriamasis vanduo.

 

UAB „Varėnos vandenys“, įgyvendindama projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“, 2018 m. liepos mėnesį baigė vykdyti geriamojo vandens tiekimo tinklų statybos darbus Varėnos miesto Pušyno g., Pušyno sk., Glėbo ir Dainavos gatvėse. Prašome gyventojus aktyviai jungtis prie naujai įrengtų geriamojo vandens tiekimo tinklų.

 

UAB „Varėnos vandenys“, įgyvendindama projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“, 2018 m. rugpjūčio mėnesį baigė rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius Matuizų gyvenvietėje. Nuo šiol 722 Matuizų kaimo gyventojai gali naudotis centralizuotu nuotekų tvarkymu.

Matuiz valymai

 

Svetainės dizainas sukurtas: a4joomla.com