2017 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras pasirašė įsakymą „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-11-089 „Vandentiekio ir nuotekų plėtra Varėnoje“ (Varėnos miesto Marcinkonių kvartale) vykdytojui UAB ,,Varėnos vandenys“, grąžinimo“, kuriame dėl nustatyto pažeidimo (stebėsenos rodiklių nepasiekimo, t.y. dėl neprisijungusių gyventojų prie vandens tiekimo ir buitinių nuotekų surinkimo tinklų) įmonei numatyta finansinė korekcija. Netinkamomis pripažinta projekto vykdytojui išmokėta lėšų suma 55 231,65 EUR (iš jų 49 417,80 EUR Europos Sąjungos fondų lėšos ir 5 813,85 EUR Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos) privalo būti grąžinta į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos banko sąskaitą.

2018 m. liepos 4 d. UAB ,,Varėnos vandenys“ grąžino į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos banko sąskaitą 55 231,65 EUR.

Svetainės dizainas sukurtas: a4joomla.com