Bendrovės budintis dirba visą parą: tel. (8 310) 31 674, mob. +370 610 39 402
Avarinė tarnyba dirba nuo 8:00 val. iki 17:00 val.

Kasa dirba nuo 8:00 val. iki 12:00 val.

Abonentinė tarnyba tel. (8 310) 31 673

Dėl nuotekų išvežimo kreiptis tel. (8 310) 31 663

 

Vykdomos ūkinės veiklos rūšys:

  • geriamojo vandens išgavimas, valymas ir tiekimas;
  • buitinių nuotekų surinkimas ir išvalymas;
  • paviršinių (lietaus) nuotekų valymas Varėnos mieste;
  • nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas;
  • kita transportui būdingų paslaugų veikla;
  • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas.

Pagrindinė UAB „Varėnos vandenys“ veikla yra geriamojo vandens išgavimas, valymas ir tiekimas, nuotekų šalinimas ir valymas Varėnos mieste bei Varėnos rajono pagrindinėse gyvenvietėse. Šiuo metu bendrovė aptarnauja 28 vandenvietes, kuriose iš viso eksploatuojami 41 artezinis gręžinys ir 2 vandens bokštai. Taip pat bendrovė eksploatuoja 13 buitinių nuotekų valymo įrenginių.
Be pagrindinės veiklos bendrovė teikia transporto nuomos paslaugas, įrengia skaitiklius, eksploatuoja lietaus kanalizacijos tinklus bei lietaus valymo įrenginius Varėnos mieste, prižiūri Varėnos miesto, Matuizų bei Naujųjų Valkininkų gyvenviečių daugiabučių namų vidaus tinklus, teikia kitas paslaugas. Bendrovės veikla apima visą Varėnos rajono savivaldybės teritoriją.
Mes stengiamės būti bendrove, kuri atitiktų visuomenės poreikius bei interesus, užtikrintų teikiamų paslaugų kokybės, aplinkosauginius, gamtosauginius ir sveikatos reikalavimus.

Aptarnaujama teritorija

Bendrovės veikla apima visą Varėnos rajono savivaldybės teritoriją (rajono plotas yra 2218 kv.km. (2218 tūkst.ha)). Teritorija pasižymi nedideliu gyventojų tankumu ir kartu yra labai ištęsta teritoriniu požiūriu. Šie faktoriai lemia papildomas sąnaudas, susidarančias dėl didelių atstumų tarp aptarnaujamų objektų.

 varenos rajonas redakcija 2D

 

UAB „Varėnos vandenys“ veiklos strategija 2018 - 2022 metams

UAB „Varėnos vandenys“ 2019 m. metinis pranešimas

UAB „Varėnos vandenys“ 2019 m. finansinė ir audito ataskaita

UAB „Varėnos vandenys“ 2018 m. metinis pranešimas

UAB „Varėnos vandenys“ 2018 metų finansinė ir audito ataskaita

Nepriklausomo auditoriaus išvada 2018 m.

UAB „Varėnos vandenys“ reguliuojamos veiklos ataskaita 2018 m.

UAB „Varėnos vandenys“ reguliavimo apskaitos sistemos (RAS) aprašas

UAB ,,Varėnos vandenys'' 2017 m. metinis pranešimas

UAB ,,Varėnos vandenys'' 2017 m. finansinė ir audito ataskaita

2017 m. metinė atskaitomybė pagal vandens kainų nustatymo metodiką

2017 m. dėl teisingos informacijos pateikimo

UAB ,,Varėnos vandenys'' 2016 m. metinis pranešimas

UAB ,,Varėnos vandenys'' 2016 m. finansinė ir audito ataskaita

UAB ,,Varėnos vandenys'' 2015 m. metinis pranešimas

UAB ,,Varėnos vandenys'' 2015 m. finansinė ir audito ataskaita

UAB ,,Varėnos vandenys'' 2014 m. metinis pranešimas

UAB ,,Varėnos vandenys'' 2014 m. finansinė ir audito ataskaita

UAB ,,Varėnos vandenys'' vandenvietės

UAB ,,Varėnos vandenys'' valymo įrenginiai

 

2018 m. Gręžiniuose gautas vandens kiekis  788,0 tūkst. kub. m.

             Realizuotas vandens kiekis  557,7 tūkst. kub. m.

2017 m. Gręžiniuose gautas vandens kiekis 779,6 tūkst. kub. m.

             Realizuotas vandens kiekis 541,1 tūkst. kub. m.

2016 m. Gręžiniuose gautas vandens kiekis  819,7 tūkst. kub. m.

             Realizuotas vandens kiekis  559,5 tūkst. kub. m.

2015 m. Gręžiniuose gautas vandens kiekis  818,7 tūkst. kub. m.

             Realizuotas vandens kiekis  549,0 tūkst. kub. m.

2014 m. Gręžiniuose gautas vandens kiekis  813,2 tūkst. kub. m.

             Realizuotas vandens kiekis  545,8 tūkst. kub. m.

 

   

 

   

 

   

 

 

Svetainės dizainas sukurtas: a4joomla.com