Bendrovės budintis dirba visą parą: tel. (8 310) 31 674, mob. +370 610 39 402
Avarinė tarnyba dirba nuo 8:00 val. iki 17:00 val.

Kasa dirba nuo 8:00 val. iki 12:00 val.

Abonentinė tarnyba tel. (8 310) 31 673

Dėl nuotekų išvežimo kreiptis tel. (8 310) 31 663

 

1994-08-01 Druskininkų vandens tiekimo įmonė Varėnos cechas reorganizuota į Varėnos valstybinę vandens tiekimo įmonę (įmonė įregistruota 1994 m. rugpjūčio 4 d.), įmonės kodas 8459818.

1994-09-12 Rajono tarybos sprendimu Nr. I-369 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės techninio skyriaus“ Druskininkų vandens tiekimo įmonės Varėnos cechą nuspręsta reorganizuoti į Vandens tiekimo ir inžinerinių įrenginių tarnybą.

1996-02-28 Varėnos rajono savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 61 „Dėl rajono savivaldybės Techninio ir Globos ir rūpybos skyrių tarnybų reorganizavimo“ nusprendė siūlyti Tarybai reorganizuoti savivaldybės techninio skyriaus Vandens tiekimo ir inžinerinių įrenginių eksploatavimo tarnybą į savivaldybės įmonę „Varėnos vandenys“ su specialios paskirties įmonės statusu (įmonė įregistruota 1996 m. balandžio 4 d.), įmonės kodas 8462681.

Mūsų bendrovės tikslai:

  • visą laiką teikti aukštos kokybės vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, nuotekų valymo bei lietaus nuotekų šalinimo paslaugas gyventojams, užtikrinti šių paslaugų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms bei organizacijoms;
  • paslaugas teikti patiriant iki minimumo sumažinant aplinkos taršą, ir, kad išvalytos nuotekos ne tik atitiktų aplinkosauginius reikalavimus, bet būtų geresnės kokybės nei nustatyta aplinkosauginiuose reikalavimuose.

Mes stengiamės būti bendrove, kuri atitiktų visuomenės poreikius bei interesus, užtikrintų teikiamų paslaugų kokybės, aplinkosauginius, gamtosauginius ir sveikatos reikalavimus.

---

Svetainės dizainas sukurtas: a4joomla.com