Puodžių gyvenvietės vandenvietėje 2014 m. rugpjūčio mėn. buvo pradėta vykdyti geriamojo vandens geležies šalinimo įrenginių rekonstrukcija. Vandens kokybei gerinti panaudota vienos pakopos, slėginė, reagentinė technologija. Dėl didelės žalio požeminio vandens geležies koncentracijos – 2,66 mg/l, esama vandens kokybės gerinimo technologija ir technologiniai įrenginiai neparuošė reikiamos kokybės geriamojo vandens.

Siekiant išspręsti problemą, 2015 m. gruodžio mėn. buvo atlikta papildoma išgaunamo žalio požeminio ir paruošto vandens cheminė analizė bei technologiniai tyrimai. Gauti rezultatai parodė, kad reikia keisti vandens ruošimo technologiją. 2016 m. sausio 6 d. įvyko susirinkimas, kuriame dalyvavo mūsų įmonės, įrenginius aptarnaujančios įmonės UAB „Infes“, Varėnos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai bei konsultuojantis asmuo doc. Juozas Jankauskas. Bendru sutarimu buvo priimtas sprendimas statyti pilotinius vandens gerinimo įrenginius, kurie leistų įsitikinti, kad nauja vandens ruošimo technologija užtikrins tinkamą vandens išvalymą. Nuo 2016-02-22 iki 2016-05-19 atlikti pilotiniai (technologiniai) bandymai, kurie parodė teigiamus rezultatus.

2016-06-17 Baigti montuoti ir paleisti nauji Puodžių gyvenvietės vandens gerinimo įrenginiai, naudojant slėginę, reagentinę dviejų pakopų filtravimo technologinę schemą. Įrenginių paleidimo metu išgaunamo požeminio vandens geležies koncentracija 2,3253 mg/l nugeležinimo įrenginių pagalba sumažinama iki 0,0239 mg/l, kuri atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 reikalavimus – 0,200 mg/l.

Nauji1 2 Vanduo iš gręžinio prieš įrenginius 2 Vanduo po įrenginių

                                                                           Vanduo iš gręžinio prieš įrenginius          Vanduo iš gręžinio po įrenginių

Nauji3

Nuotraukoje iš kairės UAB „Varėnos vandenys“ direktorius Eimantas Kirkliauskas, docentas Juozas Jankauskas, UAB „Infes” direktorius Arvydas Markevičius ir technologas Vygantas Remeika.

 

 

 

 

Svetainės dizainas sukurtas: a4joomla.com