Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo taisyklių reikalavimais, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2015-05-15 dieną išdavė uždarąjai akcinei bendrovei „Varėnos vandenys” licenciją Nr. L7-GVTNT-09. Ši licencija suteikia teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla Varėnos mieste, Merkinės ir Valkininkų miesteliuose, Senosios Varėnos, Nedzingės, Perlojos, Sarapyniškių, Gudžių, Pamusių, Vazgirdonių, Tolkūnų, Panaros, Vilkiautinio, Pilvingio, Liškiavos, Nujųjų Valkininkų, Užuperkasio, Spenglos, Dubičių, Panočių, Rudnios, Vydenių, Krivilių, Puodžių, Žilinų, Matuizų, Marcinkonių ir Kabelių kaimuose, esančiuose Varėnos rajono savivaldybėje.

Visi kiti asmenys neturintys licencijos verstis geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu, negali užsiimti šia veikla.Visi Varėnos rajono gyventojai, turintys buitinių nuotekų rezervuarus, dėl nuotekų išvežimo turėtų kreiptis į UAB „Varėnos vandenys” tel. 8 310 31663; 8 310 31673.

Svetainės dizainas sukurtas: a4joomla.com