UAB ,,Varėnos vandenys‘‘ informuoja

Vadovaujantis Varėnos miesto geriamojo vandens, tiekiamo centralizuotai, nuolatinės ir periodinės priežiūros planu 2017 metams, suderintu su Varėnos valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba UAB ,,Varėnos vandenys” atliko šalto geriamojo vandens tyrimus atestuotoje UAB “ Vilniaus vandenys” laboratorijoje.

Vadovaujantis geriamojo vandens nuolatinės priežiūros planu mėginiai buvo imami visų vandenviečių gręžiniuose. Vanduo ištirtas, vertinant jo kokybės parametrų atitikimą Lietuvos Respublikos  higienos normos HN 24:2003 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” reikalavimams.

Vandens kokybės rodikliai 2017 m. IV ketv. abonentams

Vandens kokybės rodikliai 2017 m. IV ketv. vartotojams

Radiologiniai geriamojo vandens kokybės rodikliai

Poveikio aplinkai monitoringas

Taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringas

 

Svetainės dizainas sukurtas: a4joomla.com