UAB ,,Varėnos vandenys‘‘ informuoja

Vadovaudamasi Varėnos miesto geriamojo vandens, tiekiamo centralizuotai, nuolatinės ir periodinės priežiūros 2018 m. planu, suderintu su Varėnos valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, UAB ,,Varėnos vandenys“ atliko šalto geriamojo vandens tyrimus atestuotoje UAB “ Vilniaus vandenys“ laboratorijoje.

Vadovaudamasi geriamojo vandens nuolatinės priežiūros planu mėginiai buvo imami visų vandenviečių gręžiniuose. Vanduo ištirtas, vertinant jo kokybės parametrų atitikimą Lietuvos Respublikos  higienos normos HN 24:2003 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimams.

Vandens kokybės rodikliai 2018 m. IV ketvirtyje

Taršos šaltinių išmetamų taršalų monitoringas 2018 m. IV ketvirtyje

Radiologiniai geriamojo vandens kokybės rodikliai

Poveikio aplinkai monitoringas

2016 - 2018 m. atlikti arseno tyrimai vandenvietėse

 

Svetainės dizainas sukurtas: a4joomla.com