UAB ,,Varėnos vandenys‘‘ informuoja

Vadovaujantis Varėnos miesto geriamojo vandens, tiekiamo centralizuotai, nuolatinės ir periodinės priežiūros planu 2017 metams, suderintu su Varėnos valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba UAB ,,Varėnos vandenys” atliko šalto geriamojo vandens tyrimus atestuotoje UAB “ Vilniaus vandenys” laboratorijoje.

Vadovaujantis geriamojo vandens nuolatinės priežiūros planu mėginiai buvo imami visų vandenviečių gręžiniuose. Vanduo ištirtas, vertinant jo kokybės parametrų atitikimą Lietuvos Respublikos  higienos normos HN 24:2003 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” reikalavimams.

Geriamojo vandens kokybės rodikliai vartotojams 2017 m. antrame ketvirtyje

Geriamojo vandens kokybės rodikliai abonentams 2017 m. antrame ketvirtyje

Radiologiniai geriamojo vandens kokybės rodikliai

Taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringas 2017 m. antrame ketvirtyje

Svetainės dizainas sukurtas: a4joomla.com